Site banner

Thủ tục Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công trừ trần

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Người có công
Thành phần hồ sơ: 

Cơ quan thực hiện:

Ủy ban nhân dân xã phối hợp với Phòng lao động-Thương binh&Xã hội huyện và Ban thi đua khen thưởng tỉnh.

Thẩm quyền quyết định: Sở Lao động-Thương binh&Xã hội tỉnh.

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trao trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã. Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản khai và các giấy tờ kèm theo, có trách nhiệm chứng nhận tình hình thân nhân (bao gồm cả trường hợp thân nhân hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng) và gửi các giấy tờ theo quy định đến Phòng Lao động-Thương binh&Xã hội huyện.

Bước 3. Phòng Lao động-Thương binh&Xã hội trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ, có trách nhiệm lập danh sách  những trường hợp đủ điều kiện hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng gửi đến Sở Lao động-Thương binh&Xã hội tỉnh, kèm các giấy tờ theo quy định.

Bước 4. Sở Lao động-Thương binh&Xã hội trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ quy định, có trách nhiệm đối chiếu, ghép hồ sơ người có công đang quản lý với hồ sơ đề nghị hưởng tuất và ra quyết định trợ cấp.

Bước 5. Đến hẹn, cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ Phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã.

Thành phần hồ sơ:

1. Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần (theo mẫu).

2. Giấy khai tử do Ủy ban nhân dân xã cấp.

3. Tùy từng trường hợp cụ thể cá nhân bổ sung giấy tờ sau:

- Trường hợp thân nhân là là con dưới 18 tuổi phải bổ sung bản sao giấy khai sinh.

- Trường hợp thân nhân là con đủ 18 tuổi trở lên đang đi học phải có giấy xác nhận của cơ sở giáo dục nơi đang theo học; nếu đang học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc giáo dục đại học thì phải có thêm bảo sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc có giấy xác nhận của cơ sở giáo dục bậc trung học phổ thông về thời điểm kết thúc học.

- Trường hợp thân nhân là con đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng,  khuyết tật đặc biệt nặng từ nhỏ phải có thêm giấy xác nhận mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật.

- Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi mà không có thu nhập hàng tháng hoặc thu nhập hàng tháng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn thì phải có thêm giấy xác nhận mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật và giấy xác nhận thu nhập (theo mẫu) của Ủy ban nhân dân xã.

Số lượng hồ sơ:

01 bộ

Thời hạn giải quyết:

25  ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lệ Phí:

Không

Cơ sở pháp lý:

1. Pháp lệnh 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

2. Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

3. Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động-Thương binh&Xã hội hướng dẫn thi hành về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Đính kèm tập tin: