Site banner

Quyết định xác định khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021

Số văn bản: 
31
Ngày ký văn bản: 
09/03/2016
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: