Site banner

Thủ tục trợ cấp người có công giúp đỡ cách mạng

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Người có công
Thành phần hồ sơ: 

Cơ quan thực hiện:

Ủy ban nhân dân xã phối hợp với Phòng Lao động-Thương binh&Xã hội huyện.

Thẩm quyền giải quyết: Sở Lao động-Thương binh&Xã hội tỉnh.

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trao trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra, xác minh và lập danh sách kèm theo giấy tờ quy định gửi Phòng Lao động huyện.

Bước 3. Phòng Lao động Thương binh&Xã hội trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ quy định gửi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

Bước 4. Sơ Lao động-Thương binh&Xã hội trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra và ra quyết định trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần.

Bước 5. Đến hẹn cá nhân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trao trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã.

Thành phần hồ sơ:

1. Bản khai cá nhân (theo mẫu).

2. Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công”, “ bằng có công với nước”, Huấn chương kháng chiến, Huy chương kháng chiến, quyết định khen thưởng.

Số lượng hồ sơ:

01 bộ

Thời hạn giải quyết:

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Lệ Phí:

Không

Cơ sở pháp lý:

1. Pháp lệnh 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

2. Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

3. Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động-Thương binh&Xã hội hướng dẫn thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

Đính kèm tập tin: