Site banner

Quyết định thành lập tổ bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tổ số 2 ấp Nghĩa Huấn

Số văn bản: 
53
Ký hiệu văn bản: 
QĐ-UBND
Ngày ký văn bản: 
29/03/2016
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: