Site banner

Thủ tục Giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Người có công
Thành phần hồ sơ: 

Cơ quan thực hiện:

Ủy ban nhân dân xã phối hợp với Phòng Lao động-Thương binh&Xã hội huyện.

Thẩm quyền giải quyết: Sở Lao động-Thương binh&Xã hội tỉnh.

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trao trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản khai, có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận các yếu tố trong bản khai, lập danh sách đề nghị xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học hoặc con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học kèm giấy tờ quy định gửi Phòng Lao động huyện.

Bước 3. Phòng Lao động Thương binh&Xã hội trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách người đủ điều kiện kèm giấy tờ quy định gửi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

Bước 4. Sơ Lao động-Thương binh&Xã hội trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, giới thiệu (kèm bản sao hồ sơ) ra hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh.

- Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh khám giám định, lập biên bản giám định bệnh, tật; dị dạng, dị tật chuyển Sở y tế kèm theo Hồ sơ để cấp giấy chứng nhận bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học; dị dạng, dị tật do ảnh hưởng chất độc hóa học.

- Sở Y tế trong thời gian 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học; giấy chứng nhận dị dạng, dị tật do ảnh hưởng của chất độc hóa học và chuyển Sở Lao động-Thương binh&Xã hội kèm theo hồ sơ.

Bước 5. Sở Lao động-Thương binh&Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ do Sở Y tế chuyển đến, có trách nhiệm ra quyết định trợ cấp, phụ cấp đối với những trường hợp đủ điều kiện.

Bước 6. Đến hẹn cá nhân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trao trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã.

Thành phần hồ sơ:

* Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học:

1. Bản khai (theo mẫu).

2. Một trong những giấy tờ chứng minh thời gian tham gia hoạt động kháng chiến tại vùng quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học: Quyết định phục viên, xuất ngũ, giấy X Y Z, giấy chuyển thương, chuyển viện, giấy điều trị, giấy tờ khác chứng minh có tham gia hoạt động kháng chiến tại vùng Mỹ sử dụng chất độc hóa học được xác lập từ ngày 30/4/1975 trở về trước

Bản sao lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, lý lịch quân nhân, huân, huy chương chiến sĩ giải phóng.

3. Bản sao bệnh án điều trị tại cơ sở y tế có thẩm quyền do Bộ y tế quy định trừ các trường hợp sau đây:

a) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học dẫn đến vô sinh theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền do Bộ y tế quy định.

Người hoạt động kháng chiến không có vợ (chồng) nhưng không có con hoặc đã có con trước khi tham gia kháng chiến, sau khi trở về không sinh thêm con, nay đã hết tuổi lao động (nữ 55 tuổi, nam 60 tuổi) được Ủy ban nhân dân xã xác nhận.

b) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học không mắc bệnh theo quy định tại điểm a, khoản 2, điều 39 Nghị định 31/2013/NĐ-CP  ngày 9/4/2013 của Chính phủ nhưng sinh con bị dị dạng, dị tật được Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận.

4. Biên bản giám định bệnh tật của Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận bị mắc bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học và xác định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do bệnh tật (theo mẫu) trừ trường hợp sau đây:

a) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học dẫn đến vô sinh theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền do Bộ y tế quy định.

Người hoạt động kháng chiến không có vợ (chồng) nhưng không có con hoặc đã có con trước khi tham gia kháng chiến, sau khi trở về không sinh thêm con, nay đã hết tuổi lao động (nữ 55 tuổi, nam 60 tuổi) được UBND xã xác nhận.

b) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học không mắc bệnh theo quy định tại điểm a, khoản 2, điều 39 Nghị định 31/2013/NĐ-CP  ngày 9/4/2013 của Chính phủ nhưng sinh con bị dị dạng, dị tật được Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận.

5. Giấy chứng nhận bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học (theo mẫu) của Giám đốc Sở y tế.

 Trong trường hợp người đang phục vụ trong quân đội, Công an thì giấy chứng nhận bệnh tật có nhiễm chất độc hóa học do cơ quan y tế thẩm quyền theo quy định của Bộ quốc phòng và Bộ công an cấp.

6. Quyết định cấp giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng (theo mẫu).

* Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học:

 1. Bản khai (theo mẫu).

2. Bản sao giấy khai sinh.

3. Một trong những giấy tờ chứng minh thời gian tham gia hoạt động kháng chiến tại vùng quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học: Quyết định phục viên, xuất ngũ, giấy X Y Z, giấy chuyển thương, chuyển viện, giấy điều trị, giấy tờ khác chứng minh có tham gia hoạt động kháng chiến tại vùng Mỹ sử dụng chất độc hóa học được xác lập từ ngày 30/4/1975 trở về trước.

4. Biên bản giám định dị dạng, dị tật của Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận dị dạng, dị tật  bẩm sinh do ảnh hưởng của chất độc hóa học và tỷ lệ suy giảm khả năng loa động từ 61% trở lên (theo mẫu).

5. Giấy chứng nhận dị dạng, dị tật do ảnh hưởng của chất độc hóa học (theo mẫu) của Giám đốc Sở y tế cấp.

6. Quyết định trợ cấp hàng tháng (theo mẫu).

Số lượng hồ sơ:

01 bộ

Thời hạn giải quyết:

50 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Lệ Phí:

Không

Cơ sở pháp lý:

1. Pháp lệnh 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

2. Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

3. Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động-Thương binh&Xã hội hướng dẫn thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

Đính kèm tập tin: