Site banner

Thủ tục xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Bảo vệ thực vật
Thành phần hồ sơ: 

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định; nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt địa chỉ giao dịch.

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra ngay khi nhận hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ để thẩm định trong trường hợp hồ sơ hợp lệ;

      Trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong trường hợp không hợp lệ.

Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đồng ý cho tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật vào đơn đề nghị xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật;

Trường hợp không đồng ý, Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo cho tổ chức, cá nhân bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt địa chỉ giao dịch.

Thành phần hồ sơ:

- 02 (hai) bản đơn đề nghị xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật (theo mẫu);

- Bản sao chụp (mang theo bản chính để đối chiếu) bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc một trong các chuyên ngành trồng trọt, bảo vệ thực vật, sinh học hoặc giấy chứng nhận tập huấn về bảo vệ thực vật đối với dịch vụ thực hiện các biện pháp phòng, chống sinh vật gây hại thực vật;

- Bản sao chụp (mang theo bản chính để đối chiếu) một trong những giấy tờ xác định địa chỉ giao dịch:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nhà ở gắn liền với đất;

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà;

+ Hợp đồng thuê nhà hợp pháp còn hiệu lực tối thiểu là 01 (một) năm;

+ Sổ hộ khẩu (đối với cá nhân).

Số lượng hồ sơ:

01 bộ

Thời hạn giải quyết:

03 ngày làm việc.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Ủy ban nhân dân xã

Lệ phí:

Không

Tên mẫu, tờ khai:

Đơn đề nghị xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật theo mẫu quy định tại Phụ lục I Thông tư số 48//2015/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013.

- Thông tư số 48/2015/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chi tiết điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật.