Site banner

Thủ tục xác nhận hồ sơ cải hoán tàu cá

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Văn phòng
Thời gian giải quyết: 
Trong ngày làm việc
Thành phần hồ sơ: 

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ.

- Nếu đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận giải quyết.

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đương sự bổ sung hồ sơ.

Bước 3. Thực hiện việc xác nhận

Bước 4. Trả kết quả cho công dân

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã

Thành phần hồ sơ:

- Bản chính hộ khẩu hoặc bản sao có chứng thực;

- Tờ khai xin cải hoán tàu cá (Mẫu tờ khai người do Chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản trực tiếp cung cấp khi người dân có nhu cầu).

Số lượng hồ sơ:

01 bộ

Thời hạn giải quyết:

Trong ngày làm việc

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Ủy ban nhân dân cấp xã

Lệ phí:

2000đ/trường hợp

Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không

 

Căn cứ pháp lý:

- Thông tư 02/2007/TT-BTS ngày 13/07/2007 của Bộ Thủy sản Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 66/2005/NĐ-CP ngày 19/05/2005 của Chính phủ về đảm bảo an tòan cho người và tàu cá họat động thủy sản.

- Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT-BTP-BTC ngày 21/111/2001 của liện bộ Tư pháp – Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực.