Site banner

Thủ tục xác nhận lý lịch

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Văn phòng
Thành phần hồ sơ: 

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ.

- Nếu đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận giải quyết.

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đương sự bổ sung hồ sơ.

Bước 3. Thực hiện việc xác nhận

Bước 4. Trả kết quả cho công dân

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã

Thành phần hồ sơ:

- Văn bản cần xác nhận do người yêu cầu xác nhận lập.

- Các giấy tờ có liên quan kèm theo (nếu có).

Số lượng hồ sơ:

01 bộ

Thời hạn giải quyết:

Trong ngày làm việc

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Ủy ban nhân dân cấp xã

Lệ phí:

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không

 

Căn cứ pháp lý:

- Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015.