Site banner

Đảng ủy xã họp rút kinh nghiệm công tác phân công cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã theo dõi, hỗ trợ tổ nhân dân tự quản

Chiều ngày 26 tháng 9 năm 2016, Đảng ủy xã Mỹ Thạnh họp rút kinh nghiệm đối với Cán bộ, Công chức, Người hoạt động không chuyên trách cấp xã được Đảng ủy phân công theo dõi, hỗ trợ tổ nhân dân tự quản giai đoạn 2016-2020. Đến dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Thái, Bí thư Đảng ủy; đồng chí Phạm Thanh Diễn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy-Chủ tịch HĐND xã; cùng 37 đồng chí Cán bộ, Công chức, Người hoạt động không chuyên trách xã và Bí thư Chi bộ 6 ấp tham dự.

Thực hiện Kế hoạch số 19-KH/HU ngày 20/5/2016 của Huyện ủy. Đảng ủy xã đã xây dựng Kế hoạch số 33-KH/ĐU ngày 21/7/2016 và tổ chức triển khai cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, với tổng số 37 đồng chí, phụ trách 102 tổ nhân dân tự quản, bình quân mỗi cán bộ phụ trách 03 tổ. Sau 02 tháng triển khai thực hiện, nhìn chung công tác phối hợp giữa cán bộ được Đảng ủy phân công và Chi ủy Chi bộ cơ bản bước đầu được thực hiện tốt, các đồng chí được phân công đã tiếp nhận tổ tự quản mình được phân công hỗ trợ và đã tham dự họp, nắm tình hình hoạt động của tổ. Phát biểu chỉ đạo đồng chí Bí thư Đảng ủy biểu dương tinh thần trách nhiệm của các đồng chí được phân công theo dõi, hỗ trợ tổ nhân dân tự quản trong thời gian ngắn đã tiếp cận, nắm tình hình và tham dự sinh hoạt cùng tổ nhân dân tự quản. Tuy nhiên để thực hiện tốt công tác theo dõi, hỗ trợ tổ trong thời gian tới cần có sự phối hợp đồng bộ giữa chi ủy chi bộ, đảng viên phụ trách tổ và cán bộ do Đảng ủy phân công hỗ trợ, cần tập trung cũng cố, nâng chất hoạt động những tổ yếu, chủ động trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia sinh hoạt tổ đầy đủ. Đặc biệt là tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong đó cần tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân trữ nước ngọt phục vụ sinh hoạt và sản xuất, tuyên truyền Chỉ thị 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, “Đồng khởi khởi nghiệp thoát nghèo bền vững”, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, đề án chuyên đề thực hiện Nghị quyết đại hội XII của Đảng bộ Tỉnh. Đồng thời hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện về Đảng ủy qua Ban tuyên giáo Đảng ủy để theo dõi chỉ đạo./.

Tin khác