Site banner

Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Chiều ngày 13 tháng 3 năm 2017, Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa xã Mỹ Thạnh tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Ông Nguyễn Hoàng Thái – Huyện ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa xã, ông Ngô Tấn Quyền – Phó bí thư – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã – Phó Trưởng ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa xã. Bà Ngô Mộng Quyên – Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã – Phó Trưởng ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa xã, bà Phan Thị Ngọc Rí – Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa xã và tổ giúp việc đến tham dự. Năm 2016 hầu hết các tiêu chí trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa xã đều đạt và được nâng lên về chất lượng, thực hiện tốt cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đã vận động được trên 51 triệu đồng để góp phần hỗ trợ cho hộ nghèo vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Song song đó, còn vận động nhân dân, các công ty và doanh nghiệp tham gia đóng góp 550 triệu đồng làm lộ nhựa với chiều dài 430m, hộ dân nâng cấp cơ sở hạ tầng, văn hóa – xã hội ở cộng đồng dân cư cùng chung tay góp sức xây dựng xã văn hóa. Ngoài ra, xã còn có 6 Câu lạc bộ gia đình bền vững, 6 Câu lạc bộ Thể dục thể thao và 42 nhóm sở thích hoạt động được người dân tham gia tích cự. Trong năm qua, Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa xã, các ngành đoàn thể, Ban vận động ấp và Tổ nhân dân tự quản thường xuyên tuyên truyền và vận động nhân dân tham gia giữ gìn và bảo tồn di tích lịch sử của xã, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ và giữ gìn thuần phong mỹ tục và các hình thức sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao truyền thống của địa phương. Kết luận và chỉ đạo buổi Hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Thái – Huyện ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa xã nhấn mạnh một số vấn đề cần tập trung trong năm 2017: tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng gia đình văn hóa, dọn dẹp vệ sinh xử lý rác thải, trồng hàng rào cây xanh  tạo cảnh quang môi trường thông thoáng; thực hiện tốt mô hình “5 không 3 sạch”, mô hình  “5 tự quản”. Thường xuyên tuyên truyền và vận động người dân thực hiện tốt Công văn 1038 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện một số biện pháp quản lý và chấn chỉnh nhạc sóng, hướng dẫn cách bố trí loa vào nhà người có nhu cầu hưởng thụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ môi trường trong đời sống cộng đồng xã hội./.

Tin khác