Site banner

Mặt trận Tổ quốc xã Mỹ Thạnh tổng kết năm 2017 và triển khai chương trình hành động thống nhất năm 2018

Chiều ngày 08 tháng 01 năm 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Thạnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2017 và chương trình hành động năm 2018. Ông Nguyễn Hoàng Thái – Bí thư Đảng ủy, bà Ngô Mộng Quyên – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, ông Bùi Văn Chiến – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cùng ban ngành đoàn thể xã ấp và đại diện các cơ sở thờ tự tham dự.

Trong năm 2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Thạnh và các tổ chức thành viên luôn thể hiện sự phấn đấu và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ bám sát yêu cầu nhiệm vụ, nhằm đảm bảo hoàn thành công việc do Mặt trận cấp trên và Đảng ủy xã đặt ra. Các lĩnh vực công tác trọng tâm được tập trung triển khai và thực hiện đồng bộ, đạt nhiều kết quả nổi bật như: tuyên truyền, vận động đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả việc tập hợp quần chúng để thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị và xã nông thôn mới, gắn với củng cố ấp, xã văn hóa theo tiêu chí mới đạt nhiều thành quả quan trọng, vững chắc, trong đó nổi bật là công tác vận động quần chúng hiến đất đai hoa màu, di dời nhà ở, vật kiến trúc để xây dựng giao thông nông thôn và các công trình khác. Pháp lệnh thực hiện dân chủ đi đôi với công tác giám sát xây dựng Chính quyền được thực hiện tương đối đồng bộ, phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm. Năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã vận động xây dựng được 08 căn nhà tình nghĩa và 04 căn nhà tình thương ở các ấp; phối hợp các ban ngành đoàn thể thăm, tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách 2020 phần quà với tổng số tiền 351 triệu đồng; tích cực phối hợp tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” bên cạnh đó nâng cao ý thức cảnh giác đối với hàng giả, hàng kém chất lượng tránh sử dụng mua sắm hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Quang cảnh Hội nghị (ảnh Hiếu Ân)

Năm 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Thạnh  tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” gắn thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” theo Chỉ thị số 16 và chương trình hành động số 10 của Tỉnh ủy về “Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”; đẩy mạnh cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, huy động mọi nguồn lực đóng góp ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” và thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Củng cố các Ban liên lạc Kiều quyến - kiều bào, người Hoa – người Việt gốc Hoa, duy trì các hoạt động thăm hỏi, tiếp xúc tạo mối quan hệ gắn bó với kiều bào trong những dịp về thăm quê hương, qua đó kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, vận động tham gia hưởng ứng các hoạt động từ thiện, thực hiện chính sách an sinh xã hội. Hướng dẫn các tổ chức tôn giáo hoạt động, hành đạo đúng pháp luật và đăng ký chương trình hoạt động từng thời điểm với chính quyền địa phương, vận động các tổ chức tôn giáo tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động từ thiện xã hội do Mặt trận phát động, đề xuất giải quyết kịp thời những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của các tôn giáo./.

Tin khác