Site banner

Dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3

Sáng ngày 23 tháng 4 năm 2018, Mỹ Thạnh long trọng tổ chức Giỗ tổ Hùng Vương năm Mậu Tuất tại Đình Mỹ Thạnh. Ông Lê Thế Hoàng – Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy , ông Nguyễn Hoàng Thái – Bí thư Đảng ủy, ông Phạm Thanh Diễn – Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, ông Ngô Tấn Quyền – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, bà Ngô Mộng Quyên – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cùng ban ngành đoàn thể xã ấp và đông đảo nhân dân đến tham dự.

Tại buổi lễ các đại biểu được ôn lại truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, ra sức học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức cho các thế hệ thông qua các hoạt động lễ hội. Giỗ tổ Hùng Vương được Đảng và Nhà nước quy định là một trong những ngày lễ lớn của dân tộc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” biết ơn sâu sắc các vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước đồng thời củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và bảo tồn phát huy di sản văn hóa dân tộc. Tạo dấu ấn quan trọng trong đời sống tinh thần của các tầng lớp nhân dân đối với các hoạt động lễ giỗ Hùng Vương, từng bước trở thành nếp sinh hoạt văn hoá của người dân. Thông qua buổi lễ nhằm khẳng định ý nghĩa to lớn của ngày giỗ Tổ Hùng Vương trang trọng, thiêng liêng, hướng về cội nguồn dân tộc./.

Tin khác