Site banner

Thủ tục xác nhận đơn xin cấp lại thể BHYT

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Y tế
Thành phần hồ sơ: 

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

Bước 3. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ và đúng thẩm quyền thì xem xét giải quyết.

Bước 4. Lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ.

Bước 5. Chuyển trả kết quả cho đương sự.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp thẻ BHYT.

- Xuất trình bản chính hoặc bản sao giấy khai sinh

Số lượng hồ sơ:

01 bộ

Thời hạn giải quyết:

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Ủy ban nhân dân cấp xã

Lệ phí:

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không

 

Căn cứ pháp lý:

- Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2005

- Thông tư số 02/2005/TT-DSGĐTE ngày 10/6/2005 của Ủy ban dân số gia đình và trẻ em Về việc Hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập (Hết hiệu lưc đã có Thông tư số 29/2008/TT-BLĐTBXH thay thế).