Site banner

Thủ tục cấp thể BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Y tế
Thành phần hồ sơ: 

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

Bước 3. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ.

- Nếu không đúng thẩm quyền thì hướng dẫn đương sự liên hệ cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

- Nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết phiếu hẹn, ghi rõ ngày có kết quả cho đương sự.

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải hướng dẫn đương sự bổ sung hồ sơ.

Bước 4. Thực hiện xác nhận, chuyển trả cho đương sự.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã

Thành phần hồ sơ:

Đơn đề nghị cấp lại thẻ BHYT (do đương sự tự lập)

Số lượng hồ sơ:

01 bộ

Thời hạn giải quyết:

Trong ngày làm việc

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Ủy ban nhân dân cấp xã

Lệ phí:

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không

 

Căn cứ pháp lý:

Luật Bảo hiểm Y tế