Site banner

Quy định về tổ chức và hoạt động của tổ kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

Số văn bản: 
3
Ký hiệu văn bản: 
QĐ-UBKTĐU
Ngày ký văn bản: 
02/07/2018
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: