Site banner

Thủ tục mua bảo hiểm y tế tự nguyện

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội
Thành phần hồ sơ: 

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Nộp hồ sơ và đóng lệ phí tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã từ ngày 25 đến ngày cuối cùng của tháng (vào các ngày làm việc), đối với người tham gia đáo hạn để được tính thời gian tham gia liên tục thì thực hiện đóng tiền trước khi thẻ hết hạn ít nhất 10 ngày.
Cán bộ đại lý thu của Bảo hiểm xã hội tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ.
+ Nếu không đúng thẩm quyền thì hướng dẫn người tham gia liên hệ cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ đại lý thu phải hướng dẫn người tham gia bổ sung hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì ra phiếu thu và ghi rõ ngày có kết quả cho đương sự.

Bước 3. Lập danh sách gửi về bảo hiểm xã hội cấp huyện.

Bước 4. Đại lý thu sẽ nhận thẻ từ bảo hiểm xã hội huyện và giao thẻ bảo hiểm y tế cho người mua bảo hiểm y tế.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã

Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai tham gia Bảo hiểm y tế tự nguyện theo đối tượng nhân dân (theo mẫu 01/BHYTTN).

- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu (xuất trình bản chính để đối chiếu).

Số lượng hồ sơ:

01 bộ

Thời hạn giải quyết:

Tối đa 30 này kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Tối đa 10 ngày đối với trường hợp tham gia đáo hạn.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Ủy ban nhân dân cấp xã

Lệ phí:

Lệ phí mua Bảo hiểm xã hội bằng 4,5% mức lương tối thiểu hiện hành. (thu theo Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế)

Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Tờ khai tham gia Bảo hiểm y tế tự nguyện theo đối tượng nhân dân (mẫu 01/BHYTTN, Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện cư trú tại địa bàn xã, huyện nào thì đăng ký và nộp tiền tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện theo xã, huyện đó

Căn cứ phá lý:

- Luật Bảo hiểm xã hội.

- Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

- Công văn số 29/BHXH-TN ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện BHYT tự nguyện