Site banner

Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh kiểm tra xã Mỹ Thạnh

 Chiều ngày 17 tháng 9 năm 2018, tại Hội trường Nhà văn hóa Mỹ Thạnh, Ban chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Bến Tre có buổi kiểm tra giám sát nâng chất phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xã. Ông Nguyễn Hữu Thọ – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Trưởng đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Minh Trung – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện – Trưởng Ban chỉ đạo phong trào phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện, ông Trần Văn Tràng – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, ông Nguyễn Hoàng Thái – Bí thư Đảng ủy xã cùng các thành viên Ban chỉ đạo, tổ giúp việc và Ban vận động 6 ấp đến tham dự.

Quang cảnh buổi kiểm tra

Tại buổi kiểm tra, các thành viên trong Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Tỉnh đã kiểm tra hồ sơ sổ sách Ban chỉ đạo xã, Ban vận động ấp và kiểm tra thực tế toàn xã. Trong thời gian qua, nhân dân trong toàn xã có ý thức trong việc thực hiện các tiêu chí hộ gia đình văn hóa như: hàng tháng tham gia sinh hoạt tổ nhân dân tự quản, ra quân dọn vệ sinh cảnh quan môi trường, xây dựng hố xí tự hoại, xóa bỏ cầu ao cá, tự ý thức vươn lên trong lao động để phát triển kinh tế hộ gia đình. Có tinh thần tự nguyện đóng góp kinh phí và ngày công lao động xây dựng các công trình giao thông nông thôn ở địa phương. Thực hiện tinh thần "Đồng khởi mới" đã vận động nhân dân vượt qua khó khăn tiếp tục ổn định đời sống và phát triển kinh tế, đã đăng ký mới 25/54 hộ sản xuất kinh doanh góp phần giải quyết lao động việc làm cho người dân. Tiếp tục vận động mọi nguồn lực trong và ngoài xã xây dựng hoàn chỉnh mạng lưới giao thông nông thôn và thực hiện đạt các tiêu chí xã nông thôn mới, đô thị văn minh. Bên cạnh vẫn còn một số hạn chế: về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải; việc thực hiện vệ sinh cảnh quang, môi trường chưa thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Kết luận buổi kiểm tra, xã Mỹ Thạnh được đánh giá nâng chất xếp loại tốt, ông Nguyễn Hữu Thọ – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả đạt được của Ban chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xã những năm qua, tiếp tục đẩy mạnh phát huy hơn nữa trong thời gian tới và cần tập trung một số vấn đề như: phát huy rộng rãi vai trò thực hiện của nhân dân;thực hiện tốt công tác phối hợp đồng bộ, thống nhất từ xã xuống ấp, giữa các ngành đoàn thể với nhau, đảm bảo cho sự phát huy đạt hiệu quả cao trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa; rà soát và xác định các tiêu chí còn hạn chế để đề ra kế hoạch nâng chất cụ thể ./.

Tin khác