Site banner

Chi cụcDS-KHHGĐ tỉnh giám sát mô hình tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân

Sáng ngày 04 tháng 5 năm 2019, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bến Tre có buổi giám sát Mô hình tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân, hoạt động Câu lạc bộ trước hôn nhân năm 2019 tại xã Mỹ Thạnh. Bà Đỗ Thị Kim Trinh – Chi cục phó Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh – Trưởng đoàn giám sát, ông Dương Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện Giồng Trôm, ông Bùi Văn Chiến – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cùng các thành viên trong Câu lạc bộ và tổ tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân đến tham dự. Mỹ Thạnh hiện có 1 tổ tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân, thành lập 04 Câu lạc bộ tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân hoạt động tại các chi đoàn như: ấp Nghĩa Huấn, ấp Chợ, ấp Bến Đò và ấp Cái Chốt. Các thành viên tổ tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân đều được trang bị kiến thức nhằm phục vụ cho công tác truyền thông tại địa phương, trong năm tổ đã tư vấn cho 12 đối tượng là các cặp vợ chồng đến đăng ký kết hôn đi khám sức khỏe tiền hôn nhân nhằm nâng cao chất lượng giống nòi.

Kết luận buổi giám sát, bà Bà Đỗ Thị Kim Trinh – Chi cục phó Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh – Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao các kết quả đạt được từ Mô hình Câu lạc bộ tiền hôn nhân của xã và trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số vấn đề như: huy động thành viên Câu lạc bộ, đào tạo đội ngũ tuyền truyền viên, nâng cao kỹ năng tư vấn; tăng cường công tác truyền thông tư vấn đến hộ gia đình có con em chuẩn bị kết hôn; tiếp tục tuyên truyền Quyết định số 25 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn chuyên môn về Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân; tổ chức vận động cán bộ tại xã hoặc con em Đảng viên tham gia khám sức khỏe trước khi kết hôn; truyền thông cho đoàn viên về Sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình./.

Tin khác