Site banner

Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới tháng 4.2019

Sáng ngày 28 tháng 4 năm 2019, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh  tổ chức ra quân đồng loạt thực hiện Ngày Chủ nhật Nông thôn mới tại 6 ấp trên địa bàn xã. Tham gia thực hiện Ngày chủ nhật nông thôn mới, có 84 lực lượng Cán bộ Đảng viên, đoàn viên, hội viên cùng đông đảo nhân dân ra quân dọn vệ sinh, thu gom xử lý rác thải ấp Nghĩa Huấn, ấp Căn Cứ và ấp Chợ, phát hoang bụi rậm đắp triên lộ ấp Cái Chốt, cắt tỉa cây xanh hai bên đường và trồng tuyến đường hoa Mỹ Thạnh Thuận Điền.

Việc tổ chức ngày Chủ nhật Nông thôn mới nhằm khơi dậy phong trào và huy động, thu hút nhân dân trong xã tham gia thực hiện tốt phong trào thi đua: “Cả nước chung tay xây dựng Nông thôn mới” giai đoạn 2018-2020. Trước đó, 30 lực lượng là cán bộ công chức Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh phối hợp nhân viên Công ty Du lịch Du thuyền Xoài ra quân thu gom xử lý rác thải trên các tuyến đường của xã nhằm bảo vệ môi trường sạch và xanh./.

Tin khác