Site banner

Chi cục phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp tập huấn chính sách phát triển ngành nghề nông thôn và vai trò hợp tác xã trong phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống

Sáng ngày 19 tháng 7 năm 2019, tại Hội trường Nhà văn hóa xã Mỹ Thạnh, Chi Cục phát triển nông thôn Bến Tre tổ chức lớp tập huấn về các chính sách đối với làng nghề, vai trò kinh tế tập thể trong quản lý làng nghề cho 39 đại biểu.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được nghe ông Phan Văn Trạng – Trưởng phòng Kinh tế hợp tác và ngành nghề – Chi cục Phát triển Nông thôn Bến Tre hướng dẫn một số nội dung trọng tâm như: công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống; quản lý và phát triển ngành nghề nông thôn; quản lý và phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống; bảo vệ môi trường làng nghề và bản chất hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Lớp tập huấn nhằm tuyên truyền các chính sách phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề đến các tổ chức cá nhân trên địa bàn xã đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ ngành nghề nông thôn và làng nghề truyền thống, qua đó còn góp phần cùng địa phương xây dựng thành công tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới./.

Tin khác