Site banner

Thủ tục xét duyệt hồ sơ trợ cấp đối với người nhiễm HIV – AIDS không còn khả năng lao động thuộc diện hộ nghèo

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Thành phần hồ sơ: 

Thủ tục: Xét duyệt hồ sơ hưởng trợ cấp đối với người nhiễm HIV-AIDS không còn khả năng lao động thuộc diện hộ nghèo

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Thời gian giải quyết

Lệ phí

1. Đơn đề nghị hưởng trợ cấp (theo mẫu).

2. Sơ yếu lý lịch của đối tượng hưởng trợ cấp có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã.

3. Bản sao giấy chứng nhận hộ nghèo.

4. Hồ sơ bệnh án của đối tượng (bản sao).

01 bộ

25 ngày làm việc

Không