Site banner

Thủ tục xét trợ cấp đối với người cao tuổi cô đơn thuộc gia đình nghèo, người cao tuổi còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không có con, cháu, người thân thích để nương tựa thuộc diện hộ nghèo.

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Thành phần hồ sơ: 

Thủ tục: Xét trợ cấp đối với người cao tuổi cô đơn thuộc gia đình nghèo, người cao tuổi còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không có con, cháu, người thân thích để nương tựa thuộc diện hộ nghèo.

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Thời gian

giải quyết

Lệ phí

1. Đơn đề nghị hưởng trợ cấp (theo mẫu).

2. Sơ yếu lý lịch của đối tượng hưởng trợ cấp có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã.

3. Bản sao giấy chứng nhận hộ nghèo.

4. Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu.

01 bộ

15 ngày làm việc

Không

Đính kèm tập tin: