Site banner

Tổng kết tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và triển khai nghị quyết năm 2021

Sáng ngày 08 tháng 01 năm 2021, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Ông Đoàn Phương Tùng – Bí thư Đảng Ủy xã, ông Ngô Tấn Quyền – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cùng ban ngành đoàn thể xã ấp tham dự. Trong năm 2020 tình hình kinh tế-xã hội xã Mỹ Thạnh  phát triển ổn định, thu thuế, ngân sách vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra; thu nhập bình quân đầu người 51,5triệu đồng/người/năm; văn phòng điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh đến khảo sát, đầu tư danh mục công trình nông thôn mới năm 2021; qua kiểm tra, đánh giá thực hiện đạt 17/19 tiêu chí; tổ chức thực hiện Ngày chủ nhật nông thôn mới, dọn dẹp cảnh quan môi trường, trồng hoa trên các tuyến lộ liên xã, liên ấp, thu gom, xử lý rác thải; nghiệm thu công trình chỉnh trang, nâng cấp đô thị năm 2020 với 1153,5m đường bê tông và 880,8m cống thoát nước, với tổng kinh phí 5,3 tỷ đồng; hiện tại đạt 53/59 tiêu chí đô thị; vận động phát triển thêm xã viên và tăng vốn điều lệ Hợp tác xã bánh tráng Mỹ Lồng; xây dựng 4 cầu bê tông tại ấp Cái Tắc, ấp Cái Chốt, ấp Bến Đò và ấp Nghĩa Huấn tổng kinh phí 390 triệu đồng; thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công nhất là các chế độ chính sách, tiền lương xây dựng và bàn giao 3 căn nhà tình nghĩa, 7 căn nhà tình thương vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; đảm bảo tốt chính sách an sinh xã hội; công tác cải cách hành chính tiếp tục được phát huy, triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015, phần mềm quản lý văn bản, phần mềm quản lý hộ tịch; giao quân đạt 100% chỉ tiêu; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức có bước chuyển biến tốt.

Năm 2021 Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: tuyên truyền hướng dẫn và vận động người dân trữ nước ngọt để sinh hoạt và phục vụ sản xuất nông nghiệp trong mùa khô, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp; phối hợp các ngành chức năng tổ chức 8 lớp tập huấn, hội thảo về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả, chăn nuôi đặc biệt là các biện pháp chăm sóc cây trồng sau hạn mặn, kỹ thuật trồng bưởi da xanh theo hướng VietGap từ nguồn vốn khuyến nông. Chuyển giao quy trình canh tác theo hướng an toàn và chất lượng, chú trọng thâm canh và phát triển các loại cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao như bưởi da xanh, dừa xiêm xanh. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân các chỉ tiêu về xây dựng xã an toàn không có tội phạm ma túy, an toàn về an ninh trật tự để nâng chất phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng Nông thôn mới và văn minh đô thị. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội khuyến học, Hội đồng giáo dục, Trung tâm học tập cộng đồng của xã; tăng cường tuyên truyền vận động học sinh tham gia các lớp dạy bơi; thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, kiểm soát tốt các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đặc biệt là bệnh sốt xuất huyết, dịch tả, tay chân miệng, vận động tuyên truyền bằng nhiều hình thức về kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản, nuôi con và các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh cho trẻ; duy trì xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quan điểm chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở tín ngưỡng hoạt động theo quy định của pháp luật./.

Tin khác