Site banner

Hội Phụ nữ phát động mỗi một Phụ nữ trồng 01 cây xanh và mỗi cơ sở hội một công trình

Sáng ngày 7 tháng 10 năm 2021. Tại ấp Cái Tắc, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Mỹ Thạnh ra quân trồng 150 cây hoàng yến và dọn dẹp vệ sinh tuyến lộ liên ấp dài 700m. Có hơn 30 hội viên phụ nữ và đông đảo người dân tham gia.

Đây là công trình phát động “Mỗi phụ nữ trồng một cây xanh, mỗi cơ sở hội một công trình cây xanh”. Qua đó, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân cùng nhau tham gia dọn dẹp và giữ gìn vệ sinh nhằm tạo cảnh quang môi trường xanh sạch đẹp, thực hiện tốt nếp sống văn minh nhằm góp phần xây dựng thành công tiêu chí số 17 về môi trường trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.

Tin khác