Site banner

HƯỚNG DẪN KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG BỘ PHÁP ĐIỂN

Nhằm giúp bạn đọc từng bước thay đổi thói quen từ khai thác, sử dụng văn bản quy phạm pháp luật riêng lẻ sang khai thác, sử dụng Bộ pháp điển và phát huy hiệu quả của Bộ pháp điển như một trong những công cụ hữu hiệu, hỗ trợ giải quyết công việc thường ngày. Ban biên tập xin gửi đến bạn đọc nội dung Bộ pháp điển tích hợp trên Trang thông tin điện tử xã Mỹ Thạnh

Bộ pháp điển

Mời bạn đọc truy cập địa chỉ theo đường link này để tra cứu: http://phapdien.moj.gov.vn/Pages/chi-tiet-bo-phap-dien.aspx

Tin khác