Site banner

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ XÃ MỸ THẠNH RA MẮT CÂU LẠC BỘ GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC ẤP BẾN ĐÒ

Sáng ngày 24 tháng 6 năm 2023, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Mỹ Thạnh tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc ấp Bến Đò. Bà Hồ Thị Xuân Yên – UVBTV Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, bà Phan Thị Ngọc Rí – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, bà Trần Thị Thanh Trúc – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cùng ban ngành đoàn thể xã ấp tham dự.

Trao quyết định Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc

Tại buổi lễ, các thành viên được thông qua Quyết định thành lập cũng như Nội qui hoạt động của Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc , Câu lạc bộ  hiện có 12 thành viên gồm 01 Chủ nhiệm, 02 Phó chủ nhiệm và 1 Thư ký, Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, dân chủ, biểu quyết theo đa số, các hoạt động liên quan đến Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc do thành viên vận động đóng góp để hoạt động.

Đại biểu ra mắt hạ quyết tâm, hứa hẹn

 Việc thành lập Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc nhằm trang bị cho các thành viên kiến thức xã hội, tạo diễn đàn cho hội viên phụ nữ chia sẽ kinh nghiệm về xây dựng cuộc sống gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, kỹ năng ứng xử, giáo dục đạo đức lối sống văn hóa của thành viên trong gia đình. Qua đó, đẩy lùi tệ nạn xã hội, tạo môi trường nuôi và dạy con tốt. Bên cạnh đó, hoạt động của Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc sẽ tạo điều kiện đẩy mạnh các phong trào thi đua, khuyến khích người dân tích cực tham gia thực hiện tốt các đường lối chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước ./.

Tin khác