Site banner

Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Thành phần hồ sơ: 

Thủ tục: Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Thời gian giải quyết

Lệ phí

1. Đơn đề nghị xác định, xác định lại mức độ khuyết tật (theo mẫu).

2. Tờ khai thông tin hộ có người khuyết tật (theo mẫu).

3. Một tấm ảnh của người khuyết tật.

4. Bản sao giấy xác nhận  khuyết tật.

5. Bản sao các giấy tờ y tế chứng minh về khuyết tật.

6. Bản sao hộ khẩu hoặc khai sinh, chứng minh nhân dân của người khuyết tật.

01 bộ

03 ngày làm việc

Không