Site banner

Thủ tục xét trợ cấp đối với người mắc bệnh tâm thần mãn tính

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Thành phần hồ sơ: 

Thủ tục: Xét trợ cấp đối với người mắc bệnh tâm thần mãn tín

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Thời gian giải quyết

Lệ phí

1. Tờ khai (theo mẫu).

2. Bản sao hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân, giấy khai sinh.

01 bộ

15 ngày

Không

Đính kèm tập tin: