Site banner

Nhìn lại 03 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đảng bộ xã Mỹ Thạnh có 13 chi bộ trực thuộc với 214 đảng viên, miễn sinh hoạt là 29 đồng chí. Sau khi tiếp thu Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban tuyên giáo Huyện ủy Giồng Trôm về việc tổ chức triển khai các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từng đồng chí trong bộ phận giúp việc đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm tham mưu cho Đảng ủy xây dựng các kế hoạch đi vào thực hiện trong cả hệ thống chính trị, quán triệt sâu rộng trong toàn thể cán bộ Đảng viên, quần chúng nhân dân, tuyên truyền qua các kênh, đài truyền thanh, thông tin sinh hoạt ở từng chi bộ, các chi tổ hội.  Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực cao Đồng chí Nguyễn Hoàng Thái Huyện ủy viên- Bí thư Đảng ủy xã, đồng thời trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh: Cấp ủy, Mặt trận, đoàn thể xem việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên và liên tục, việc đăng ký thực hiện phải nghiêm túc, học tập phải gắn việc khắc phục hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Để tiếp thu tinh thần chỉ đạo của đồng chí Trưởng ban chỉ đạo, bộ phận giúp việc tham mưu xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm triển khai đồng bộ trong cả hệ thống chính trị, từng cán bộ Đảng viên đăng ký học tập ở từng chi bộ, chi tổ hội, hàng tháng chi bộ có đánh giá nhận xét mức độ hoàn thành, nguyên nhân ưu điểm, hạn chế từ đó có hướng khắc phục những hạn chế tốt hơn. Qua 03 năm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với Đảng bộ xã Mỹ Thạnh nhiều năm liền được Huyện công nhận là đơn vị trong sạch vững mạnh đối với tập thể, nhiều cá nhân được biểu dương gương điển hình tiêu biểu. 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao có 13/13 chi bộ đều đạt chi bộ trong sạch vững mạnh và hoàn thành nhiệm vụ được giao, hệ thống mặt trận từ xã xuống ấp hoạt động đồng bộ, chất lượng, hiệu quả công việc nâng lên được đánh giá qua các phong trào. Xây dựng lộ pê tông, đời sống văn hóa, xây dựng giao thông nông thôn, nhiều hộ gia đình hiến đất hoa màu để xây dựng lộ pê tông đạt chuẩn tiêu chí đô thị loại 5 cũng như tiêu chí nông thôn mới.Từ kết quả đạt được cũng là nền tảng cho hệ thống chính quyền hoạt động một cách đồng bộ, các tiêu chí phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng điều đạt và vượt chỉ tiêu, tình hình an ninh trật tự ổn định. Đời sống nhân dân có chuyển biến tốt thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước. Đội ngũ cán bộ được trẻ hóa đảm bảo chuyên môn nghiệp vụ có tinh thần trách nhiệm cao, từ đó góp phần hoàn thành nhiệm vụ Nghị quyết đề ra.Với phát huy kết quả đạt được trong những năm qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tiền đề để đánh giá kết quả đạt được cũng như nguyên nhân hạn chế, bài học kinh nghiệm là nội dung cốt lõi trong thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020. Với tinh thần đó Đảng bộ xã Mỹ Thạnh quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu còn lại trong năm 2014 để chuẩn bị tốt cho đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020./.

Thúy Hằng

Tin khác