Site banner

Thủ tục: Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014-2015 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Thành phần hồ sơ: 

Cơ quan thực hiện:

 Ủy ban nhân dân xã.

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Hộ gia đình có nhu cầu tham gia bảo hiểm y tế làm giấy đề nghị, nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Ủy ban nhân dân xã nơi cư trú.

- Trường hợp nộp trực tiếp: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu đủ hồ sơ hợp lệ thì ra biên nhận.

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì trả hồ sơ yêu cầu bổ sung.

- Trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện: Công chức tiếp nhận hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì chuyển cho bộ phận chuyên môn.

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản trả hồ sơ yêu cầu bổ sung.

Bước 2. Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo Ban giảm nghèo xã tổ chức thẩm định theo quy trình quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 22/2014/TT-BLĐTBXH.

Bước 3. Ủy ban nhân dân xã xác nhận hộ gia đình thuộc hoặc không thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

Bước 4. Đến hẹn cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trao trả kết quả Ủy ban nhân dân xã.

Cách thức thực hiện:

Nộp giấy đề nghị trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ:

- 01 giấy đề nghị xét duyệt, xác nhận hộ gia đình thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo pháp luật bảo hiểm y tế (theo mẫu).

Thời hạn giải quyết:

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí:

Không

Cơ sở pháp lý:

- Quyết định 32/2014/QĐ-TTg ngày 27/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014-2015.

- Thông tư 22/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy định xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014-2015.

Đính kèm tập tin: