Site banner

Thông báo kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã tại buổi hội nghị sơ kết tình hình kinh tế-xã hội quí I.2015

Số văn bản: 
225
Ký hiệu văn bản: 
TB-UBND
Ngày ký văn bản: 
24/04/2015
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: