Site banner

Thủ tục Xét duyệt hồ sơ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Người có công
Thành phần hồ sơ: 

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ.

- Nếu không đúng thẩm quyền thì hướng dẫn đương sự liên hệ cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

- Nếu đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận giải quyết.

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ hướng dẫn đương sự bổ sung hồ sơ.

Bước 3. Tổ chức họp Hội đồng xét duyệt cấp xã xét hồ sơ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến. Chuyển hồ sơ về Phòng Lao động – Thương binh và xã hội cấp huyện hoặc công dân nhận lại hồ sơ đã được xác nhận để nộp trực tiếp Phòng Lao động – Thương binh và xã hội cấp huyện.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã

Thành phần hồ sơ:

-  Bản khai cá nhân của người có công hoặc thân nhân người có công theo mẫu.

- Lý lịch Đảng viên, hoặc lý lịch cán bộ của người có công. Nếu không có lý lịch thì phải có 02 người xác nhận kèm theo lý lịch của người xác nhận.

Số lượng hồ sơ:

03 bộ

Thời hạn giải quyết:

Sau khi nhận đủ hồ sơ tổ chức xét duyệt. Niêm yết danh sách trong 30 ngày.

Lệ phí:

Không

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

UBND cấp xã

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Bản khai của người có công hoặc thân nhân

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

 - Thông tư số 07/2006/TTBLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế đô đãi người có công với cách mạng