Site banner

Thủ tục Xác nhận hồ sơ hưởng chế độ chính sách đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Người có công
Thành phần hồ sơ: 

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ.

+ Nếu không đúng thẩm quyền thì hướng dẫn đương sự liên hệ cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

+ Nếu đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận giải quyết.

+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ hướng dẫn đương sự bổ sung hồ sơ.

Bước 3. Chuyển hồ sơ về Hội đồng xét duyệt của ấp – khu phố xét duyệt. Sau đó, chuyển hồ sơ đến Ban chỉ huy Quân sự xã xem xét thông qua Hội đồng xét duyệt của xã 

Bước 4. Lập danh sách kèm hồ sơ chuyển Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện xem xét giải quyết

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã

Thành phần hồ sơ:

- Bản khai cá nhân (mẫu 1A).

- Các giấy tờ gốc như: Lý lịch Đảng viên, lý lịch cán bộ, lý lịch quân nhân….( bản sao phải do cơ quan quản lý hồ sơ cung cấp, có công chứng hoặc xác nhận sao y).

- Các giấy tờ có liên quan như: Quyết định nhập ngũ, tuyển dụng, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm, điều động, giao nhiệm vụ; Huân, huy chương kháng chiến và các hình thức khen thưởng khác; phiếu chuyển thương, chuyển viện, phiếu sức khỏe; các giấy tờ chứng nhận có liên quan khác.

- Biên bản xem xét và xác nhận đối tượng của hội nghị tổ, ấp….(mẫu 05).

- Biên bản xét và xác nhận của BCH Quân sự xã (mẫu 06).

Số lượng hồ sơ:

03 (bộ)

Thời hạn giải quyết:

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí:

Không

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Ủy ban nhân dân xã

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Bản khai cá nhân (mẫu 1A).

Căn cứpháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ Về chế độ, chính sách đối với một số đối t­ượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu n­ước như­ng chư­a đ­ược h­ưởng chính sách của Đảng và Nhà n­ước.

- Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ Về chế độ, chính sách đối với một số đối t­ượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu n­ước như­ng chư­a đ­ược h­ưởng chính sách của Đảng và Nhà n­ước.

- Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH ngày 07/12/2005 của liên Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động – Thương binh và xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg

- Thông tư liên tịch 21/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 26/02/2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh XH, Bộ Tài Chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005.

- Quyết định số 1493/QĐ-UBND ngày 07/8/2008 của UBND tỉnh Bến Tre Về việc quy định các chức danh cán bộ xã, phường tham gia kháng chiến chống Mỹ được hưởng chính sách theo Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg