Site banner

Ban Dân vận tỉnh ủy kiểm tra mô hình dân vận khéo cấp tỉnh

Sáng ngày 11 tháng 11 năm 2015, Ban dân vận tỉnh ủy do ông Nguyễn Văn Thành, Phó Phòng Dân vận chính quyền làm trưởng đoàn; bà Trần Thị Kim Vân,Trưởng Ban dân vận huyện ủy; bà Phạm Thị Ngọc Hiền, Trưởng Phòng nội vụ huyện kiểm tra mô hình dân vận khéo cấp tỉnh năm 2015 với nội dung “ba Không, ba Nên, ba Cần” bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trực thuộc Ủy ban nhân dân xã. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Trương Hoàng Hà, Phó Bí thu Thường trực Đảng ủy; ông Phạm Thanh Diễn, Chủ tịch UBND xã;  cùng các thành viên trong ban vận động. Qua buổi kiểm tra,  đoàn đánh giá cao kết quả tổ chức thực hiện mô hình trong thời gian qua và đánh giá mô hình đạt hiệu quả thiết thực, tuy nhiên cần chấn chỉnh lại nội dung báo cáo, cần làm rõ những kết quả đạt được, những cái khéo của mô hình, đặc biệt là tính 3 hơn và 3 tăng./.

ông Phạm Thanh Diễn, Chủ tịch UBND xã giải trình ý kiến đặt vấn đề của đoàn

Tin khác