Site banner

Văn bản Chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Đính kèm tập tin
61 169/QĐ-UBND 07/07/2014 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN BIÊN TẬP VÀ BAN QUẢN TRỊ WED Microsoft Office document icon web.doc
62 142/QĐ-UBND 02/06/2014 QĐ KIỆN TOÀN BCH PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO VÀ TKCN Microsoft Office document icon qd_142_pclb_2014.doc
63 141/QĐ-UBND 02/06/2014 QĐ KIỆN TOÀN BAN THƯ KÝ HĐ GD QPAN Microsoft Office document icon qd_141_nam_2014.doc
64 140/QĐ-UBND 02/06/2014 QĐ KIỆN TOÀN HĐ GIÁO DỤC QPAN Microsoft Office document icon qd_140_gdqpan_2014.doc
65 123/QĐ-UBND 14/05/2014 QĐ SÁT NHẬP CÁC BCĐ THÀNH BCĐ PC AIDS,TP,TNXH VÀ PHONG TRÀO TD BVANTQ Microsoft Office document icon qd_123-2014.doc
66 116/QĐ-UBND 26/04/2014 QĐ KIÊN TOÀN HỘI ĐỒNG BV ANTT ẤP CĂN CỨ Microsoft Office document icon qd_116-_2014.doc
67 115/QĐ-UBND 26/04/2014 QĐ KIỆN TOÀN ĐỘI DP ẤP 5 Microsoft Office document icon qd_115-2014.doc
68 114/QĐ-UBND 26/04/2014 QĐ THÀNH LẬP BVĐ THỰC HIỆN MÔ HÌNH CỔNG RÀO NDTQ VỀ ANTT Microsoft Office document icon qd_114-2014.doc
69 110/QĐ-UBND 15/04/2014 QĐ BAN HÀNH QC BCĐ THỰC HIỆN MÔ HÌNH CỔNG RÀO NDTQ VỀ ANTT Microsoft Office document icon qd_110-2014.doc
70 40/QĐ-BĐH 24/03/2014 QĐ BAN HÀNH QC HOẠT ĐỘNG BĐH CTPT THANH NIÊN Microsoft Office document icon qd_40-2014.doc
71 32/QĐ-UBND 04/03/2014 QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG HUẤN LUYỆN DQTV Microsoft Office document icon qd_32-2014.doc
72 31/QĐ-UBND 03/03/2014 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BTH DA XD MÔ HÌNH PHÒNG NGỪA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN VI PHẠM PHÁP LUẬT Microsoft Office document icon qd_31-2014.doc
73 164/QĐ-UBND 27/06/2014 QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG HỘ GIA ĐÌNH VĂN HÓA Microsoft Office document icon qd23.2014.doc
74 163/QĐ-UBND 24/06/2014 QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN CHI HỘI NGƯỜI CAO TUỔI ẤP 7 Microsoft Office document icon qd22.2014.doc
75 153/QĐ-UBND 09/06/2014 QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG TỔNG KẾT 15 NĂM TỔ NDTQ Microsoft Office document icon qd21.2014.doc
76 152/QĐ-UBND 09/06/2014 QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG TỔNG KẾT CCB GƯƠNG MẪU Microsoft Office document icon qd20.2014.doc
77 135/QĐ-UBND 22/05/2014 QUYẾT ĐỊNH XẾP LƯƠNG HẢI ẤP ĐỘI TRƯỞNG ẤP 6 Microsoft Office document icon qd19.2014.doc
78 125/QĐ-UBND 15/05/2014 QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG SƠ KẾT 02 NĂM NGÀY VỆ SINH MÔI TRƯỜNG Microsoft Office document icon qd18.2014.doc
79 124/QĐ-UBND 14/05/2014 QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG TỔNG KẾT CÔNG TÁC DS-KHHGĐ NĂM 2013 Microsoft Office document icon qd17.2014.doc
80 122/QĐ-UBND 13/05/2014 QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG Microsoft Office document icon qd16.2014.doc