Site banner

Văn bản Chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Đính kèm tập tin
81 121/QĐ-UBND 05/05/2014 QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2013 Microsoft Office document icon qd15.2014.doc
82 118/QĐ-UBND 29/04/2014 QUYẾT ĐỊNH TUYỂN DỤNG CÁN BỘ ĐÀI TRUYỀN THANH Microsoft Office document icon qd14.2014.doc
83 120/QĐ-UBND 29/04/2014 QUYẾT ĐỊNH XẾP LƯƠNG HIẾU ÂN ĐÀI TRUYỀN THANH Microsoft Office document icon qd13.2014.doc
84 119/QĐ-UBND 29/04/2014 QUYẾT ĐỊNH XẾP LƯƠNG TUYỀN PCT.MTTQ Microsoft Office document icon qd12.2014.doc
85 108/QĐ-UBND 15/04/2014 QUYẾT ĐỊNH TUYỂN DỤNG CÔNG AN VIÊN PHỤ TRÁCH ẤP CĂN CỨ Microsoft Office document icon qd11.2014.doc
86 104/QĐ-UBND 02/04/2014 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ QUỸ CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI Microsoft Office document icon qd9.2014.doc
87 103/QĐ-UBND 02/04/2014 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN VẬN ĐỘNG QUỸ CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI Microsoft Office document icon qd8.2014.doc
88 98/QĐ-UBND 25/03/2014 QUYẾT ĐỊNH XẾP LƯƠNG XUÂN ANH TRƯỞNG BAN CTMT ẤP 6 Microsoft Office document icon qd7.2014_.doc
89 97/QĐ-UBND 25/03/2014 QUYẾT ĐỊNH THÔI VIỆC CÁN BỘ TRUYỀN THANH Microsoft Office document icon qd6.2014_.doc
90 39/QĐ-UBND 24/03/2014 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN Microsoft Office document icon qd5.2014.doc
91 34/QĐ-UBND 13/03/2014 QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG CÔNG TÁC TRUY QUÉT Microsoft Office document icon qd4.2014.doc
92 9/QĐ-UBND 14/01/2014 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP ỦY BAN-CÔNG ĐOÀN Microsoft Office document icon qd3.2014.doc
93 6/QĐ-UBND 14/01/2014 QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG TỔNG KẾT NĂM CA XÃ Microsoft Office document icon qd2.2014.doc
94 5/QĐ-UBND 08/01/2014 QUYẾT ĐỊNH KÊ KHAI MINH BẠCH TÀI SẢN Microsoft Office document icon qd1.2014.doc