Site banner

Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 06/02/2018
Tròn 60 năm tuổi đảng, gần 30 năm nghỉ hưu về sinh hoạt tại địa phương, ông Nguyễn Văn Thành luôn gương mẫu nêu cao tinh thần người đảng viên, đi đầu trong mọi hoạt động của địa phương và là tấm gương sáng trong cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.