Site banner

Kinh tế

Ngày đăng: 20/03/2017
Ban Biên tập xin giới thiệu bản tin dự báo độ mặn của Đài khí tượng thủy văn Tỉnh Bến Tre với tập tin đính kèm
Ngày đăng: 09/03/2017
Ban Biên tập thông báo bản tin độ mặn từ ngày 7/3 đến ngày 14/3/2017 của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bến Tre
Ngày đăng: 07/03/2017
Ban Biện tập thông báo bản tin dự báo độ mặn của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bến Tre từ ngày 28/2 đến ngày 7/3/2017 với tập tin đính kèm
Ngày đăng: 20/01/2017
Ngày 06 tháng 01 năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bến Tre có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2017 và thay thế Quyết định số 2832/2005/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2005. Ban Biên tập xin giới thiệu toàn văn quyết định với tập tin đính kèm
Ngày đăng: 10/01/2017
Ngày 21 tháng 12 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh Bến Tre có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Ban Biên tập xin giới thiệu toàn văn quyết định đính kèm tập tin
Ngày đăng: 10/01/2017
Ngày 21 tháng 12 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017. Ban Biên tập xin giới thiệu toàn văn quyết định với tập tin đính kèm
Ngày đăng: 10/01/2017
Ngày 21 tháng 12 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND quy định khung giá dịch vụ sử dụng diện tích Chợ trên địa bàn Tỉnh Bến Tre, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017. Ban Biên tập xin giới thiệu toàn văn Quyết định với tập tin đính kèm
Ngày đăng: 06/01/2017
Cứ đến hẹn lại lên hàng năm vào đầu tháng 10 âm lịch, làng nghề bánh tráng Mỹ Lồng sôi nổi với hoạt động sản xuất bánh tráng dừa, mỗi năm khi vào vụ làng nghề có trên 200 hộ tráng bánh, bình quân cho ra thị trường 144.000 cái/ngày, thời gian hoạt động xuyên suốt trong 03 tháng.
Ngày đăng: 20/10/2016
Sáng ngày 14 tháng 10 năm 2016, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh tổ chức sơ kết tình hình phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2016. Ông Phạm Thanh Diễn – Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã, ông Ngô Tấn Quyền – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cùng đại diện các trường học và ban ngành đoàn thể xã ấp đến tham dự.
Ngày đăng: 30/09/2016
Chiều ngày 29 tháng 9 năm 2016, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh tổ chức lễ khánh thành cầu Bà Rằng ấp Cái Chốt xã Mỹ Thạnh. Ông Ngô Tấn Quyền – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cùng đại diện các ngành, đoàn thể, chi ủy chi bộ chính quyền ấp và đông đảo nhân dân trong ấp cùng tham dự.