Site banner

Họp lấy ý kiến đóng góp quy hoạch nông thôn mới xã Mỹ Thạnh

Ngày 7 tháng 01 năm 2016, Trung tâm tư vấn xây dựng Bến Tre phối hợp với Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện và Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh họp lấy ý kiến đóng góp quy hoạch xây dựng nông thôn mới đối với khu vực ngoài quy hoạch đô thị. Tham dự có các ngành huyện gồm: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng Kinh tế&Hạ tầng; Phòng giáo dục&đào tạo; Phòng Lao động Thương binh&Xã hội; Phòng Văn hóa&Thông tin; cùng lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã và Chi ủy chi bộ ấp Nghĩa Huấn, Bến Đò, Cái Chốt, Cái Tắc. Sau khi nghe đại diện Trung tâm tư vấn kiểm định xây dựng Bến Tre (đơn vị xây dựng quy hoạch) thông qua quy hoạch nông thôn mơi xã Mỹ Thạnh và y kiến đóng góp của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng Văn hóa&Thông tin; Đảng ủy-Ủy ban nhân dân xã xung quanh các số liệu kinh tế-xã hội, điều chỉnh lại cấp đường cho phù hợp với thực tế, không đưa vào quy hoạch nghĩa trang nhân dân vì sử dụng chung quy hoạch nghĩa trang cụm tiểu vùng tại xã Lương Quới….Qua ý kiến đóng góp của đại biểu, đại diện đơn vị tư vấn tiếp thu và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương./.

Tin khác