Site banner

Ban chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống huyện Giồng Trôm kiểm tra nâng chất văn hóa xã Mỹ Thạnh

Ngày 26 tháng 8 năm 2015, Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa huyện do ông Nguyễn Minh Trung, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện làm trưởng đoàn, cùng các ngành, đoàn thể huyện có buổi kiểm tra nâng chất xã văn hóa Mỹ Thạnh. Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra về phía xã có ông Nguyễn Hoàng Thái, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban chỉ đạo; ông Phạm Thanh Diễn, Phó trưởng ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa xã, cùng các thành viên trong Ban chỉ đạo, tổ giúp việc và chi ủy chi bộ 6 ấp tham dự. 

(Quang cảnh kiểm tra ấp Căn cứ)

Nội dung buổi kiểm tra, Ban chỉ đạo huyện nghe đại diện Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa xã báo cáo kết quả nâng chất xã văn hóa 03 năm theo Quyết định 28/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre Ban hành quy chế công nhận các danh hiệu trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013-2015, đồng thời đoàn kiểm tra chia làm 6 tổ tiến hành kiểm tra cảnh quang môi trường, hộ gia đình và tình hình nâng chất ấp văn hóa của 6 ấp.

(ông Nguyễn Minh Trung, Trưởng phòng VH&TT kết luận buổi kiểm tra)

Kết quả kiểm tra các thành viên Ban chỉ đạo huyện đánh giá cao công tác lãnh chỉ đạo của Đảng ủy trong nâng chất xã văn hóa, tình hình kinh tế xã hội có nhiều chuyến biến tích cực, đời sống nhân dân được nâng lên, cảnh quang môi trường thông thoáng, các tuyến đường nâng cấp mở rộng theo chuẩn nông thôn mới, từng bước được xây dựng trở thành tuyến đường xanh-sạch-đẹp, sự đồng thuận của người dân trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ngày càng cao… Tuy bên cạnh những mặt đạt được đoàn nhận xét cũng còn một số mặt hạn chế nhất định như việc đăng ký và công nhận các danh hiệu lồng ghép còn mang tính hình thức, chưa chú trọng chất lượng; một số cơ sở sản xuất kinh doanh và hộ chăn nuôi còn gây ô nhiễm môi trường. Qua buổi kiểm tra có 21/21 thành viên đoàn kiểm tra huyện bỏ phiếu tốt./.

TD

Tin khác