Site banner

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trong năm tăng tốc

Năm 2018, Ban Quản lý các Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới xã Mỹ Thạnh đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia thực hiện đồng bộ có hiệu quả mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã trong năm tăng tốc, đảm bảo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân được thụ hưởng”. Trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới của xã được Đảng ủy quan tâm lãnh đạo, quá trình triển khai thực hiện luôn bám vào kế hoạch của địa phương và hướng dẫn của cấp trên. Các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra được Đảng ủy, Hội đồng nhân dân thống nhất từ đó tạo cơ sở và điều kiện thuận lợi để Ban Quản lý  xã tập trung chỉ đạo các ngành tổ chức triển khai thực hiện đúng tiến độ; Mặt trận và các đoàn thể có xây dựng kế hoạch tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của Chương trình xây dựng nông thôn mới, vận động toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào xây dựng đời sống văn hóa; nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của Chương trình xây dựng nông thôn mới trong nội bộ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân có sự chuyển biến tích cực. Đến nay xã Mỹ Thạnh đạt 12/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, các tiêu chí chưa đạt bao gồm: tiêu chí 2 về Giao thông nông thôn, tiêu chí 6 về Cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí 11 về Hộ nghèo, tiêu chí 13 Hình thức tổ chức sản xuất, tiêu chí 14 về Giáo dục, tiêu chí 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm và tiêu chí 18 về Hệ thống tổ chức chính trị xã hội. Ông Ngô Tấn Quyền – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã – Trưởng Ban Quản lý các Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới xã cho biết: “Với tinh thần năm tăng tốc, để thực hiện tốt các chỉ tiêu và tiêu chí đăng ký năm 2018 cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng thành viên trong Ban quản lý, tuyên truyền sâu rộng trong cả hệ thống chính trị, nhất là 15 đầu công việc thuộc về người dân thực hiện cụ thể đó là làm hàng rào quanh nhà, đường cứng vào nhà, xây dựng hố rác, nhà vệ sinh tự hoại, nhà tắm kín đáo, sử dụng nước sạch, xử lý nước sinh hoạt, tham gia mô hình kinh tế liên kết, trồng xen, sử dụng điện an toàn…, từng bước xây dựng hình thức tổ chức sản xuất hợp tác theo chuỗi giá trị đối với cây dừa, xúc tiến thành lập lại Hợp tác xã bánh tráng Mỹ Lồng, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế thoát nghèo bền vững”. Xã Mỹ Thạnh phấn đấu đến cuối năm 2018 cơ bản đạt thêm 2 tiêu chí: Tiêu chí số 11 Hộ nghèo; Tiêu chí số 14: Giáo dục và đào tạo, và 4 chỉ tiêu của tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm (chỉ tiêu 17.3. Xây dựng cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp, an toàn. Chỉ tiêu 17.5. Chất thảy rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định. Chỉ tiêu 17.6. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ). Chỉ tiêu 17.7. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường). Với quyết tâm cao xã Mỹ Thạnh phấn đấu đến năm 2020 được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Từ đó, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới đã đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện như: tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm,  xuyên suốt và mang tính tổng hợp, toàn diện của cả hệ thống chính trị. Thực hiện huy động các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, tăng cường huy động nguồn vốn trong dân và doanh nghiệp, vận động người dân hiến đất đai, hoa màu và ngày công lao động để triển khai xây dựng các công trình giao thông và các công trình thiết yếu khác. Hỗ trợ phát triển sản xuất nhằm tăng thu nhập cho người dân, tạo điều kiện để họ tích lũy, chủ động xây dựng được nhà ở kiên cố, đạt chuẩn. Thực hiện tốt kế hoạch tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm. Mở các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn xã./.

Tin khác