Site banner

Tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 2017

Ngày 29 tháng 3 năm 2018, Mỹ Thạnh tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào toàn dân đòan kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2017. Ông Nguyễn Hòang Thái – Bí thư Đảng ủy – Trưởng Ban chỉ đạo, ông Ngô Tấn Quyền – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, bà Ngô Mộng Quyên – Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, cùng ban ngành đòan thể xã ấp đến tham dự.

Năm 2017, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của xã Mỹ Thạnh luôn được sự quan tâm của Ban chỉ đạo xã, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể xã, sự nhiệt tình của Ban vận động các ấp và được sự đồng thuận cao của toàn dân trên địa bàn xã.Từ thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã xuất hiện nhiều phong trào thi đua, sáng kiến, kinh nghiệm và các mô hình hiệu quả, nhiều gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt không rải tiền Việt Nam, các loại tiền của người nước ngoài và hạn chế thấp nhất việc rải vàng mã trên đường khi đưa tang; thường xuyên tuyên truyền và vận động người dân thực hiện tốt Công văn số 1038 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện một số biện pháp quản lý và chấn chỉnh nhạc sóng, hướng dẫn cách bố trí loa gây ảnh hưởng thấp nhất đến các hộ xung quanh bằng cách quay mặt loa vào nhà người có nhu cầu hưởng thụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ môi trường trong đời sống cộng đồng xã hội. Có 6/6 ấp đều duy trì được tụ điểm văn hóa gia đình và 6 Câu lạc bộ gia đình bền vững; 6 Câu lạc bộ Thể dục thể thao và 42 nhóm sở thích hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao cũng đã được đa số nhân dân tham gia tích cực. Xã tổ chức thành công Đại hội TDTT xã lần thứ VIII năm 2017, giải bóng đá và giọng ca cải lương Nguyễn Ngọc Thăng, tham gia 3 giải văn nghệ, 03 giải bóng chuyền hơi cấp huyện, 18 trận giao lưu bóng đá, 06 trận giao lưu bóng chuyền. Câu lạc bộ đờn ca tài tử xã sinh hoạt vào tối thứ 6 hàng tuần.

Năm 2018, Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa xã Mỹ Thạnh tiếp tục rà soát và xác định các tiêu chí còn hạn chế để đề ra kế hoạch nâng chất cụ thể. Phát huy rộng rãi vai trò thực hiện của nhân dân. Thực hiện tốt công tác phối hợp đồng bộ, thống nhất từ xã xuống ấp, giữa các ngành đoàn thể với nhau, đảm bảo cho sự phát huy được hiệu quả cao trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa. Đồng thời tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm trong xây dựng đời sống văn hóa.

Tin khác