Site banner

Hội Liên Hiệp phụ nữ phối hợp Phòng tài nguyên và môi trường tập huấn kiến thức môi trường năm 2018

Chiều ngày 5 tháng 10 năm 2018, tại Hội trường nhà văn hóa xã Mỹ Thạnh, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Giồng Trôm phối hợp Phòng Tài Nguyên và Môi trường tổ chức  lớp tập huấn Tiêu chí số 17 phần việc hộ gia đình nông thôn. Bà Phan Thị Kim Tuyền – Phó Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường huyện, bà Hồ Thị Xuân Yên - Ủy viên thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, các ban ngành đoàn thể xã và hơn 50 hội viên phụ nữ đến tham dự.​

Hội viên phụ nữ tham gia lớp tập huấn được hướng dẫn thực hiện các phần việc hộ gia đình nông thôn trong tiêu chí số 17, bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới gồm các nội dung như: đối với việc sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch; bảo vệ môi trường của các cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; xây dựng môi trường cảnh quang chung của hộ gia đình; mai táng phải phù hợp theo quy định; thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt hộ gia đình và đảm bảo 3 sạch; hộ chăn nuôi đảm bảo chất thải thu gom, xử lý theo quy định, đăng ký hồ sơ môi trường (đối tượng phải đăng ký); đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.  Sau lớp tập huấn, hội viên phụ nữ nghèo được tặng 30 thùng ủ rác hữu cơ. Thùng ủ rác hữu cơ làm bằng chất liệu nhựa, cao 1 mét, dung tích 160 lít dùng để ủ rác thải hữu cơ trong sinh hoạt thành phân hữu cơ. Mỗi thùng trị giá 473 nghìn đồng. Qua lớp tập huấn nhằm góp phần cùng chị em phụ nữ thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng "Gia đình 5 không 3 sạch" và tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.

Tin khác