Site banner

Quyết định 1980/QĐ-TTg Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Ngày 17 tháng 10 năm 2016 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1980/QĐ-TTg về Bộ tiêu chí Quôc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Ban Biên tập xin giới thiệu toàn văn Quyết định với tập tin đính kèm

Tập tin đính kèm: 

Tin khác