Site banner

Ấp Căn cứ Tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân năm 2016

Tối ngày 12 tháng 11 năm 2016, tại văn phòng ấp Căn Cứ, Ban công tác mặt trận ấp tổ chức Kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2016). Ông Ngô Tấn Quyền – Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, ông Nguyễn Minh Luân – Đảng ủy viên phụ trách ấp – Chủ tịch Hội nông dân xã, bà Trần Thị Thanh Trúc – Đảng ủy viên – Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cùng với chi bộ chính quyền ấp và đông đảo nhân dân trong ấp về tham dự. Tại buổi họp mặt, các đại biểu được ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam 86 năm qua và nghe báo cáo kết quả thực hiện nâng chất cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động Quỹ vì người nghèo năm 2016 của ấp. Ấp Căn Cứ được công nhận ấp văn hóa vào năm 2007, toàn ấp có 408 hộ với 1619 nhân khẩu gồm 18 tổ nhân dân tự quản. Diện tích đất tự nhiên là 27 ha, đất nông nghiệp 19 ha chủ yếu là trồng dừa xiêm ngoài ra còn trồng xen cây có múi như: chanh, bưởi da xanh… bên cạnh đó người dân còn nuôi cá trong ao hồ để tăng thêm thu nhập. Năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, Ban công tác mặt trận ấp đã phát huy vai trò tích cực trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt năm nội dung của cuộc vận động: hỗ trợ hộ nghèo cho vay từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện và từ nguồn vốn ông Ho với tổng số tiền trên 47 triệu đồng để phát triển kinh tế, vận động 100% thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và trong quan hệ ứng xử kiên quyết xóa bỏ thủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Thường xuyên nhắc nhở người dân có ý thức bảo vệ môi trường sinh thái, thực hiện tốt cuộc vận động trữ nước mưa, nước ngọt trong nhân dân. Ngoài ra, tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa cho gia đình thương binh liệt sĩ, những người có công với cách mạng, với những nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học và tương thân tương ái với những người bất hạnh như người già neo đơn, trẻ em mồ côi. Ngoài những kết quả đạt được Ban công tác mặt trận ấp vẫn còn một số mặt hạn chế: những nội dung của cuộc vận động lồng ghép trong các hoạt động chưa thực sự gắn bó để thúc đẩy phong trào, tình trạng ô nhiễm môi trường chưa khắc phục triệt để, sự phối hợp các ngành đoàn thể trong ban vận động chưa được chặt chẽ thiếu quan tâm đôn đốc. Qua một năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, phát huy được quyền làm chủ của người dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh./.

Tin khác