Site banner

Tọa đàm thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ấp Căn cứ

Tối ngày 19 tháng 4 năm 2018, Ấp Căn Cứ xã Mỹ Thạnh tổ chức tọa đàm thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2018 với chủ đề “Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc vận động nạo vét tuyến kênh thoát nước tổ nhân dân tự quản số 13 và 14 ở ấp Căn Cứ xã Mỹ Thạnh. Bà Trần Thị Thanh Trúc – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các ban ngành xã, ban vận động ấp và đông đảo người dân đại diện hộ gia đình đến tham dự.

Ấp Căn Cứ là ấp trung tâm của xã đời sống kinh tế chủ yếu của người dân trong ấp là kinh doanh dịch vụ, sản xuất thương mại, tiểu thủ công nghiệp, một số ít sinh sống bằng nông nghiệp chăn nuôi trồng trọt nhỏ lẻ. Toàn ấp có 404 hộ, trong đó có  25 hộ nghèo, 11 hộ cận nghèo, hệ thống chính trị, chi bộ, chính quyền và đoàn thể ở ấp hàng năm hoạt động được công nhận loại đạt khá mạnh. Trong quá trình vận động xây dựng đô thị và nông thôn mới đến nay ấp Căn Cứ còn hạn chế về tiêu chí môi trường, trong việc xử lý tuyến kênh thoát nước công cộng của ấp Căn Cứ, gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, sức khỏe và mỹ quan khu dân cư. Để góp phần đảm bảo việc giữ gìn vệ sinh môi trường, sức khỏe nhân dân, không xảy ra dịch bệnh, an toàn sức khỏe trong cộng đồng dân cư, tạo cảnh quan đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp, từng bước không còn ô nhiễm, hôi thối và trách nhiệm cộng đồng được nâng lên. Từ đó, Ban vận động ấp nhận thấy sự cần thiết tổ chức vận động nhân dân tham gia đóng góp sức người sức của để nạo vét tuyến kênh thoát nước công cộng trong ấp nhằm giữ gìn cải thiện môi trường sống tốt đẹp có ý thức thật sự, bằng hành động tự giác, tự nguyện, tham gia đóng góp. Thời gian thực hiện từ ngày triển khai kế hoạch đến ngày 05 tháng 5 năm 2018 thi công nạo vét đảm bảo hoàn thành trước mùa mưa. Kết thúc buổi tọa đàm, hầu hết người dân đồng tình tham gia đóng góp kinh phí thực hiện thi công nạo vét tuyến kênh thoát nước tổ nhân dân tự quản số 13 và 14 ấp Căn Cứ tạo môi trường xanh sạch đẹp thông thoáng nhằm góp phần đạt tiêu chí số 17 về môi trường trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.

Tin khác