Site banner

Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2017

Ngày 18 tháng 11 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 155/2016/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, có hiệu lực kể từ 01 tháng 02 năm 2017 và thay thế nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Ban Biên tập xin giới thiệu toàn văn nghị định với tập tin đính đèm.

Tập tin đính kèm: 

Tin khác