Site banner

SƠ KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA QUYẾT THẮNG CỤM TIỂU VÙNG I

Ngày 7 tháng 7 năm 2014, tại Ban chỉ huy Quân sự xã Mỹ Thạnh cụm thi đua tiểu vùng I tổ chức họp sơ kết phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Đến dự có đồng chí Thượng tá Hồ Văn Thành, Phó Chỉ huy Trưởng Tham mưu trưởng BCHQS huyện, đại diện các Ban chính trị, hậu cần kỹ thuật; đồng chí Phạm Thanh Diễn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cùng Chỉ huy trưởng quân sự 6 xã tiểu vùng I tham dự.

Sáu tháng đầu năm 2014 phong trào thi đua quyết cụm tiểu vùng I đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Ban chỉ huy quận sự 6 xã đã làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban trong công tác QP-QSĐP; tuyển quân đạt chỉ tiêu trên giao; công tác xây dựng và huấn luyện lực lượng DQTV đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; công tác phối hợp với lực lượng Công an đảm bảo giữ vững ổn định tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn. Phát biểu chỉ đạo đồng chí Hồ Văn Thành, PCHT-TMT nhấn mạnh: BCHQS 6 xã cần tập trụng làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã lãnh đạo tốt công tác xét duyệt chính trị phục vụ cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2014; triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng-an ninh; đảm bảo trực phòng chống lụt bão; phối hợp tốt với lực lượng công an đảm bảo giữ vững tình hình ANTT trên địa bàn, tiếp tục thu quỹ QPAN đạt kế hoạch đề ra./.

Thanh Diễn

 

Tin khác