Site banner

Thông báo về việc thừa kế quyền sử dụng đất theo di chúc của ông Đặng Văn Cam, thường trú ấp 5 xã Mỹ Thạnh

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh có nhận được hồ sơ thừa kế quyền sử dụng đất  của ông Đặng Văn Cam, thường trú: ấp 5, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm nhận thừa kế theo di chúc từ bà Lê Thị Hương thửa đất số 34, tờ bàn đồ số 22, diện tích 2606.5 m2, mục đích sử dụng đất trồng lúa tọa lạc tại ấp 6, xã Mỹ Thạnh được Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CH00348 ngày 17 tháng 8 năm 2011. Nay Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh thông báo trong thời gian 15 ngày kể từ ngày 24 tháng 11 năm 2015 đến ngày 08 tháng 12 năm 2015 nếu không có tranh chấp, khiếu nại Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh trình Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện lập hồ sơ thừa kế quyền sử dụng đất theo di chúc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho ông Đặng Văn Cam. Mọi tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất được giải quyết theo pháp luật./.

Tin khác