Site banner

Ban chỉ huy quân sự huyện kiểm tra công tác quân sự địa phương năm 2014

Sáng ngày 10 tháng 11 năm 2014 đoàn kiểm tra công tác quân sự địa phương của Ban chỉ huy Quân sự huyện Giồng Trôm do Thượng tá Hồ Văn Thành, Phó chỉ huy Trưởng tham mưu trưởng làm trưởng đoàn tổ chức kiểm tra công tác quân sự địa phương năm 2014 đối với Ban chỉ huy quân sự xã Mỹ Thạnh.

(Thượng tá Hồ Văn Thành PCHT.TMT BCHQS huyện đứng)

Năm 2014 công tác quốc phòng quân sự địa phương tiếp tục được phát huy, tình hình an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao; công tác xây dựng và huấn luyện lực lượng DQTV đạt kế hoạch; chất lượng từng bước được nâng lên, tỷ lệ đảng viên đạt 21,42%, đoàn viên đạt 78,5%; công tác giáo dục quốc phòng an ninh được tăng cường; công tác phối hợp giữa lực lượng Công an và lực lượng DQTV từng bước đi vào nề nếp, chặc chẽ; công tác chính sách, chính sách hậu phương quân đội được triển khai thực hiện tốt. Kết quả đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác quốc phòng quân sự đia phương trong năm qua và đạt số điểm 96/100 điểm đạt xã giỏi./.

TD

Tin khác